Rever

Rever utgjør en stor del av hundefamilien. Strengt definert er rever kun artene som hører til slekta Vulpes, mens andre inkluderer alle arter der «rev» er blitt en del av navnet. Med en bred definisjon finnes det 23 arter av rever i fire slekter. Generelt er rever de minste og mest spinkle medlemmene av hundefamilien. I Norge finnes to arter; rødrev og fjellrev som begge hører til i slekta Vulpes. Hele artikkelen

Ny artikkel