Reveslekten

Rødrev, rev, rovdyrart i hundefamilien. Rødreven er den mest utbredte arten i sin slekt og et av de mest utbredte pattedyra på jorda.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Karl Frafjord

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 17 artikler: