Rever

Rever utgjør en stor del av hundefamilien. Hva som skal regnes som rever er et definisjonsspørsmål. Noen mener navnet bør forbeholdes arter i slekten Vulpes, mens andre inkluderer alle arter der "rev" er blitt en del av navnet. Generelt er rever de minste og mest spinkle medlemmene av hundefamilien.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Karl Frafjord

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 19 artikler: