Reveslekten

Rever, hovedgruppe av rovdyrarter i hundefamilien. Den sidestilles ofte med ulvegruppen, mens noen av sjakalene har en mellomstilling.Revene har spiss snute, sterk og lettbygd kropp med tykk pels, lang, busket hale. Bena er forholdsvis korte. Ørene står rett opp, og øynenes pupiller er nesten alltid spalteformede (ovale). De er utbredt over den nordlige halvkule og dessuten i Sør-Amerika.Revene omfatter 21 nålevende arter, blant annet fennek, rev, stepperev, pampasrev, pampasgrårev, fjellrev og ørehund.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Karl Frafjord

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 17 artikler: