Rever

Rever utgjør en stor del av hundefamilien. Hva som skal regnes som rever er et definisjonsspørsmål. Noen mener navnet bør forbeholdes arter i slekten Vulpes, mens andre inkluderer alle arter der "rev" er blitt en del av navnet. Generelt er rever de minste og mest spinkle medlemmene av hundefamilien.. Hele artikkelen