Tjelder

Tjelder er en familie i ordenen vade-, måke- og alkefugler. Familien omfatter 9 arter vadefugler med en kraftig og kompakt kroppsbygning. Artene i tjeldfamilien er svært lik hverandre i både størrelse, kroppsbygning og fjærdrakt. Samlet har de en utbredelse som dekker store deler av verden. I Europa finnes bare én art, tjeld (Haematopus ostralegus). Hele artikkelen

Ny artikkel