Vadefugler

Vadefugler er en samlebetegnelse for en stor gruppe beslektede fugler. Navnet viser til at de fleste artene i denne gruppen vader, altså går på grunt vann, når de leter etter mat. På verdensbasis er vadefuglene en artsrik gruppe med til sammen 209 arter fordelt på 13 familier. I Norge er det registrert drøyt 70 arter, hvorav omkring 30 arter hekker.Vadefuglene er gruppert i to underordener (Charadrii og Scolopaci) innen ordenen vade-, måke- og alkefugler.. Hele artikkelen

Ny artikkel