Vadefugler

Vadefugler, fugleunderorden i ordenen vade-, måke- og alkefugler. På verdensbasis en meget tallrik underorden som i Norge omfatter seks familier med omkring 70 arter, hvorav ca. 30 er hekkefugler.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jan Eivind Østnes

Nord universitet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 5 kategorier:

  1. Avosettfamilien
  2. Lofugler
  3. Sniper
  4. Tjelder
  5. Trieler

Inneholder 2 artikler: