Terner

Terner er en gruppe fugler med slank kropp, smale og spisse vinger, og et langt spisst nebb. Alle arter lever i tilknytning til vann. To ternearter hekker regelmessig i Norge, makrellterne og rødnebbterne. Begge disse er utbredt over store deler av landet. På verdensbasis finnes det 39 arter, hvorav 10 hekker i Europa. Ternene tilhører ordenen vade-, måke- og alkefugler. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jan Eivind Østnes

Nord universitet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 15 artikler:

T

  1. terner