Jofamilien

Joer er en familie i ordenen vade-, måke- og alkefugler. Den omfatter totalt sju arter, hvorav tre forekommer som hekkefugler i Norge (tyvjo, fjelljo og storjo). Polarjo hekker i arktiske områder, mens ytterligere tre arter hekker i Antarktis, på øyer i Sørishavet og langs kystene av det sørlige Sør-Amerika. Hele artikkelen

Ny artikkel