Jofamilien

Joer er en familie i ordenen vade-, måke- og alkefugler. Den omfatter totalt sju arter, hvorav fire forekommer som hekkefugler i Norge. Tyvjo, fjelljo og storjo hekker regelmessig i flere fylker i Norge, mens polarjo kun er kjent hekkende i Finnmark, der det første hekkefunnet ble gjort i 2011. Ytterligere tre arter nær beslektet med storjo, nemlig kaneljo, sørjo og sørhavsjo, hekker på den sørlige halvkule. Hele artikkelen

Ny artikkel