Alkefugler

Alkefamilien er en familie i ordenen vade-, måke- og alkefugler. Alkefuglene er havfugler som sjelden går på land utenom i hekketiden. De har en meget tett og isolerende fjærdrakt og er glimrende svømmere og dykkere. I Norge hekker følgende arter: alke lomvi polarlomvi lunde teist alkekonge hekker på Svalbard. . Hele artikkelen

Ny artikkel