Alkefugler

Alkefamilien er en familie i ordenen vade-, måke- og alkefugler. Alkene er havfugler som sjelden går på land utenom i hekketiden. De har en meget tett og isolerende fjærdrakt og er glimrende svømmere og dykkere.I Norge hekker: alke lomvi polarlomvi lunde teist alkekonge hekker på Svalbard. . Hele artikkelen

Fagansvarlig

Morten Helberg

Høgskolen i Østfold

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 12 artikler: