Måkefugler

Måkefugler er en underorden i ordenen vade-, måke- og alkefugler. Omfatter familiene måker, joer, terner og saksenebber, til sammen ca. 110 arter. De er utbredt over hele verden.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Morten Helberg

Høgskolen i Østfold

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 2 kategorier:

  1. Brakksvaler
  2. Terner

Inneholder 32 artikler: