Lofugler

Lofamilien er en familie i ordenen vade-, måke- og alkefugler. Tidligere kalt brokkfugler. Vadefugler med kort, rett nebb. Hit hører blant annet de norske hekkefuglene sandlo, dverglo, heilo, boltit og vipe, og tundralo som er en regulær trekkgjest. Omfatter 66 arter og er utbredt over hele verden.. Hele artikkelen