Nederlanske ord og uttrykk

Nederlandsk, språk som hører til de germanske språkene i den indoeuropeiske språkfamilien. Sammen med tysk, engelsk og frisisk utgjør nederlandsk den vestgermanske språkgruppen.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Nederlanske ord og uttrykk

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 2 artikler:

G

  1. gracht

V

  1. van