Riksefamilien

Rikser, fuglefamilie i ordenen tranefugler. Våtmarksfugler med relativt lange ben, fører ofte en bortgjemt tilværelse. De er ofte kamuflasjefarget, og kroppen er gjerne sammentrykt fra sidene. Ca. 135 arter er kjent.  . Hele artikkelen

Fagansvarlig

Atle Olsen

Nord universitet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 11 artikler:

R

  1. rikser