Sykdommer i nervesystemet

Nervesykdommer, sykdommer som rammer hjerne og ryggmarg (sentralnervesystemet) eller de perifere nerver. Nervesykdommer kan ha mange årsaker, for eksempel forgiftninger, infeksjoner eller svulster. Læren om nervesykdommer betegnes nevrologi, og en nevrolog er en lege som er spesialist i nervesykdommer. Psykiske sykdommer hører under psykiatrien.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Espen Dietrichs

Universitetet i Oslo

Redaktør

Hilde Ørbo

Inneholder 120 artikler: