Hjertesvikt

Fagansvarlig

Jan Magnus Aronsen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Hilde Ørbo

Inneholder 13 artikler: