Flerbørstemark

Flerbørstemark, Polychaeta, er en klasse av leddormer. En variert og mangfoldig dyregruppe, hvor de aller fleste lever i havet. Flerbørstemarkene kan være bare noen millimeter eller få centimeter lange, men noen arter blir 20 centimeter eller mer. Noen graver i mudderbunnen, eller står på hodet. Der bidrar de til stoffomsetning og næring for andre organismer.Til flerbørstemark hører blant annet:gullmusfjæremarknereiderskjellryggerbladrygger (bildet til høyre, øverst)terebellidene (bildet til høyre, nederst)kalkrørsormer. . Hele artikkelen

Fagansvarlig

Torkild Bakken

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 22 artikler: