Gullalger

Gullalger er en klasse av alger som hører til blant heterokontophyta, og omfatter omtrent 800 arter. Gullalger har gulbrun-gyldne kloroplaster, og de fleste er encellede eller kolonidannende, mens noen få slekter er flercellede. De fleste av artene forekommer i ferskvann, særlig i næringsfattig og kaldt vann. . Hele artikkelen

Ny artikkel