Gullalger

Gullalger, algeklasse med gulbrun-gylne kloroplaster, hører til divisjonen Heterokontophyta, omfatter ca. 800 arter. De fleste forekommer i ferskvann, overveiende i næringsfattig, kaldt vann. Cellene inneholder klorofyll a og klorofyll c, samt flere karotenoider, bl.a. fukoxantin som gir algene en gyldenbrun farge. Opplagsnæringen er polysakkaridet chrysolaminaran, som foreligger oppløst i cellene som én eller noen få dråper. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Einar Skarstad Egeland

Nord universitet

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 4 artikler: