Svelgflagellater

Svelgflagellater, algedivisjon med klassen Cryptophyceae, dråpeformede celler med to flageller fra en fure eller et svelg nær forenden. En eller to brune, grønne, eller røde kloroplaster. Organeller med sammenrullede proteinbånd (ejectosomer) i svelg, fure og i celleoverflaten. Viktige slekter i marine områder er Chroomonas, Rhodomonas, i ferskvann Cryptomonas. Hele artikkelen

Ny artikkel