Brunalger

Brunalger, klasse av flercellede alger i divisjonen Heterokontophyta som omfatter ca. 1500 arter, hvorav 175 finnes i norsk, marin flora og to arter i ferskvann. En meget formrik gruppe fra mikroskopiske, forgrenete celletråder til meterlange tareplanter. Den brune fargen skyldes hovedsakelig fargestoffet fukoxantin som finnes i tillegg til klorofyll a og klorofyll c. Hele artikkelen