Nålflagellater

Nålflagellater, (av gr. raphis, 'nål'), algeklasse i divisjonen Heterokontophyta, bare noen få arter. Ferskvannsarter har mange gressgrønne kloroplaster, marine arter har mange gulbrune kloroplaster. Av arter kan nevnes ferskvannsarten Gonyostomum semen, som med sine nesleorganeller kan irritere huden hos badende, og den marine arten Heterosigma akashiwo, som ved masseforekomst er giftig for fisk i oppdrett.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Einar Skarstad Egeland

Nord universitet

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 3 artikler: