Nålflagellater

Nålflagellater er en algeklasse i divisjonen Heterokontophyta som bare består av noen få arter. Ferskvannsarter har mange gressgrønne kloroplaster, mens marine arter har mange gulbrune kloroplaster. Av arter kan nevnes ferskvannsarten Gonyostomum semen, som med sine nesleorganeller kan irritere huden hos badende, og den marine arten Heterosigma akashiwo, som ved masseforekomst er giftig for fisk i oppdrett. Hele artikkelen

Ny artikkel