Grønnalger

Grønnalger, en stor og uensartet algedivisjon. Omfatter mellom 8000 og 10 000 arter, ca. 10 % er marine, de fleste i ferskvann, på fuktig jord, trestammer o.l. Mange arter er encellete eller kolonidannende, og forsynt med to eller flere like flageller. Andre er ubevegelige, en- eller flercellede, og med flageller bare i tilknytning til formeringen. Hele artikkelen