Grønnalger

Grønnalger er en stor og uensartet algedivisjon. Den omfatter mellom 8000 og 10 000 arter. Cirka 10 prosent er marine, hvorav de fleste lever i ferskvann, på fuktig jord, på trestammer og lignende. Mange arter er encellete eller kolonidannende, og forsynt med to eller flere like flageller. Andre er ubevegelige, en- eller flercellede, og med flageller bare i tilknytning til formeringen. Hele artikkelen