Rødalger

Rødalger, artsrik divisjon av fastsittende alger med ca. 4500 arter, de fleste er marine og utbredt i varme havområder, noen få forekommer i ferskvann. I Norge er rødalgene den artsrikeste gruppen av flercellede marine alger med ca. 220 arter, de fleste er trådformige og buskaktige, fra mikroskopiske til 10–20 cm lange. Andre er bladaktige, skorpeformede eller består av tykke opprette skudd med en bruskaktig konsistens. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Einar Skarstad Egeland

Nord universitet

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 32 artikler:

B

  1. Bangia

N

  1. nori