Rødalger

Rødalger er en artsrik divisjon av fastsittende alger med omtrent 4500 arter, de fleste er marine og utbredt i varme havområder, noen få forekommer i ferskvann. I Norge er rødalgene den artsrikeste gruppen av flercellede marine alger med omtrent 220 arter. De fleste er trådformige og buskaktige, og størrelsene spenner fra mikroskopiske til 10–20 cm lange. Hele artikkelen