Eusporangiate bregner

Fagansvarlig

Inger Nordal

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 8 artikler: