Psykoser, schizofreni og paranoide tilstander

Fagansvarlig

Jan Ivar Røssberg

Universitetet i Oslo

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 48 artikler: