Torpedovåpen

Torpedo er et selvdrevet, sylinderformet undervannsvåpen som anvendes av undervannsbåt, overflatefartøy, fly og helikopter. Torpedoer anvendes også i stasjonære anlegg. Ved kystbefestninger og havneforsvarsanlegg finnes torpedobatterier som vanligvis er innsprengt i fjell. . Hele artikkelen

Ny artikkel