Sypressfamilien

Sypressfamilien, oftest eviggrønne bartrær med skjellformede blad og små kongler. Familien har 28 slekter med 137 arter, derav mange vakre prydtrær.  Arter med skjellformede blad har som ungplanter ofte nåleformede blad som kan bevares når plantene formeres ved stiklinger. Noen slike ungdomsformer  ble tidligere feiltolka som arter i ei egen slekt kalt Retinospora. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Egil Ingvar Aune

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 22 artikler:

E

  1. einer