Minevåpen

Mine er en sprengladning i en beholder utstyrt med tennanordning. Miner er beregnet på å skade eller ødelegge personell, kjøretøyer, materiell, bygninger, fartøyer og annet. Tennere til miner og minefeller utløses normalt av trykk, trekk eller avlastning, men det finnes tennere som utløses av vibrasjon, lydbølger, lysstråler, radiobølger, magnetisk induksjon eller elektrisk impuls. Hele artikkelen

Ny artikkel