Benins litteratur

Fagansvarlig

Truls Olav Winther

Universitetet i Bergen

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 3 artikler: