Lønnefamilien

Lønnefamilien er en familie blant de tofrøbladete plantene med om lag 1860 arter på verdensbasis. Familien finnes hovedsakelig i tropiske og subtropiske strøk, men noen arter finnes også i tempererte strøk. Dette er en meget variert familie som innholder både urter, busker, klatreplanter og trær. I Norge hører tre arter som alle er store trær, til denne familien; spisslønn, platanlønn og hestekastanje. Hele artikkelen