Islamisme er en ideologisk retning som framhever at religionen islam ikke bare berører troen til enkeltmennesket, men inneholder gudegitte retningslinjer som bør styre også samfunnslivet. For de fleste islamister har dette medført et krav om at sharia – den islamske loven basert på Koranen og hadith – må være basis for lovverket. Religionens lære er for islamistene mer enn rituelle plikter som bønn og faste. Hele artikkelen