Militant islamisme

Islamisme, politisk ideologi som vil prege samfunnet med islamistiske verdier. I forskningslitteratur og media brukes begrepet parallelt med «fundamentalisme» og «politisk islam». Betegnelsen ble introdusert som et synonym til fundamentalisme av den franske dagsavisen Le Monde i 1980-årene. Islamistisk ideologi ble utformet i Midtøsten og Sør-Asia i første halvdel av 1900-tallet (se Muslimbrødrene) Felles for islamistiske bevegelser og politiske partier er at de har samfunnsbygging som overordnet mål. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Militant islamisme

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel