Restauranter og kokker internasjonalt

Kokk, faglært yrkesutøver som står for produksjonen av mat i 1) hotell- og restaurantbransjen, boligplattformer og skip, og 2) institusjoner. Opplæringen i faget skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en svenneprøve. Kokkfaget i hotell- og restaurantbransjen krever gode kunnskaper om tilberedning, råvarer, økonomi, ernæring og riktig kosthold. Hele artikkelen