Restauranter og kokker internasjonalt

Kokk, faglært yrkesutøver som står for produksjonen av mat i 1) hotell- og restaurantbransjen, boligplattformer og skip, og 2) institusjoner. Opplæringen i faget skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en svenneprøve. I 2013 var det 537 som gikk opp til prøven i faget som resturantkokk og 466 besto.Kokkfaget i hotell- og restaurantbransjen krever gode kunnskaper om tilberedning, råvarer, økonomi, ernæring og riktig kosthold. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Eivind Dahle

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 21 artikler: