Kokk er en faglært yrkesutøver som lager mat og planlegger menyer og innkjøp. Man skiller mellom yrkesbetegnelsene kokk og ernæringskokk. Kokken jobber gjerne i hotell og restaurantbransjen, men også på plattformer og skip. Kokkfaget krever gode kunnskaper om tilberedning, råvarer, økonomi, ernæring og kosthold. Ernæringskokk (institusjonskokk), arbeider i hovedsak i helse- og sosialsektoren, skoleinternater, fengselsvesen og Forsvaret. Hele artikkelen