Fiskeretter

Fisk er i kostholdssammenheng en fellesbetegnelse på spiselige dyr (med unntak av pattedyr som hval og sel) som lever i vann. Skalldyr er ikke noe systematisk begrep som kan defineres zoologisk, men brukes i denne sammenhengen særlig om muslinger (for eksempel østers og blåskjell) og krepsdyr (for eksempel reker, krabbe og hummer). Forbruket av fisk og annen sjømat i Norge er svært usikkert, men totalforbruket regnet som hel (urenset) rund vare er beregnet til rundt 50 kg per person per år (2014). Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Fiskeretter

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt