Clusiaceae

Clusiaceae er en tofrøbladet plantefamilie. Den er nært beslektet med og inneholder enkelte slekter som tidligere ble regnet til perikumfamilien.  Familien omfatter en del nytteplanter: Garcinia-arter produserer gummiharpiks og ferniss eller leverer verdifullt trevirke. Som frukttrær dyrkes mangostantre. Smørtre (latinsk navn: Pentadesma butyracea), fra Kamerun, har frø med et smøraktig fett som brukes i husholdningen. Hele artikkelen

Ny artikkel