Trostefamilien

Troster er en familie i ordenen spurvefugler. Den omfatter nærmere 340 arter i verden, hvorav 23 hekker i Europa. I tillegg til de egentlige trostene omfatter familien, slik den her er avgrenset, også bl.a. våre såkalte småtroster som rødstrupe, rødstjert, blåstrupe, buskskvett, steinskvett og nattergal. Ny forskning har imidlertid vist at de såkalte småtrostene egentlig er bakkelevende fluesnappere, se fluesnapperfamilien).. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Terje Laskemoen

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 39 artikler: