Trostefamilien

Troster er en familie i ordenen spurvefugler. I Norge er den representert ved kjente arter som gråtrost, svarttrost og måltrost. Tidligere ble langt flere arter regnet til trostefamilien. Arter som for eksempel rødstrupe og steinskvett ble tidligere omtalt som «småtroster», men regnes i dag til fluesnapperfamilien. . Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Trostefamilien

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt