Stærfamilien

Stærer er en familie i ordenen spurvefugler, som omfatter ca. 120 arter utbredt hovedsakelig i Den gamle verden. I Norge er arten stær velkjent.Fuglene i stærfamilien er trostestore, med oppreist holdning både når de går og sitter. De er tettbygde med forholdsvis langt og spisst nebb og kraftige ben. Mange av artene har svart eller blå metallglans i fjærdrakten.Stærene er hullrugere.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Terje Laskemoen

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 8 artikler:

B

  1. beo