Spurvefamilien

Spurver er en familie i ordenen spurvefugler. Omfatter 38 arter i Eurasia og Afrika (noen arter er innført til andre verdensdeler).. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Terje Laskemoen

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 6 artikler: