Sangerfamilien

Sangere er en familie i ordenen spurvefugler. Den omfatter omkring 290 arter over hele verden. Her i landet er 36 arter observert, hvorav 15 hekkende. Sangerne er små fugler med forholdsvis spinkelt nebb, som er tilpasset fangst av insekter. De fleste artene er forholdsvis anonyme i fjærdrakten, som hovedsakelig er farget grønn, brun eller grå. Kjønnene er like, bortsett fra i slekten Sylvia. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Sangerfamilien

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt