Meisefamilien

Meiser, familie (Paridae) i ordenen spurvefugler. Meisefamilien består av 56 arter som er utbredt over det meste av Europa, Afrika, Asia og Nord- og Mellom-Amerika.I Europa finnes 9 arter, 7 av dem hekker i Norge: kjøttmeis, blåmeis, svartmeis, toppmeis, granmeis, løvmeis og lappmeis. De to øvrige er asurmeis som hekker i Sentral-Asia, og balkanmeis som hekker i Balkanområdet.Flere arter har -meis i navnet selv om de ikke tilhører meisefamilien; Stjertmeis, skjeggmeis, pungmeis og spettmeis tilhører i dag egne familier. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Magne Husby

Nord universitet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 11 artikler: