Lerkefamilien

Lerker er en familie i ordenen spurvefugler. Sanglerke og flere andre lerkearter er kjent for vakker sang og karakteristisk sangflukt. ArterFamilien lerker omfatter omkring 95 arter i ca. 20 slekter, hovedsakelig utbredt i Den gamle verden.Ti arter hekker i Europa og tre i Norge (sanglerke, fjellerke og trelerke, den siste meget fåtallig). Tidligere hekket også topplerke i Norge. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Terje Laskemoen

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 10 artikler:

L

  1. lerker