Fluesnapperfamilien

Fluesnapperfamilien er en familie i ordenen spurvefugler. Familien omfatter i dag rundt 300 arter fordelt på cirka 50 slekter, hvorav 120 arter (18 slekter) er såkalt «typiske» fluesnappere. Familien er utbredt i den gamle verden, og har størst artsrikdom i tropisk Asia. . Hele artikkelen