Finkefamilien

Finkefamilien er en familie i ordenen spurvefugler. Den omfatter ca. 140 arter fordelt i alle verdensdeler bortsett fra Antarktis. 16 arter hekker i Norge.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Terje Laskemoen

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 27 artikler:

D

  1. dompap