Buskspurvfamilien

Buskspurver er en familie i ordenen spurvefugler. De mest kjente buskspurvene her i landet er gulspurv og sivspurv. De fleste artene forekommer i åpne områder og skogkanter, men noen opptrer også i skogsområder. Buskspurvene har relativt kort og kraftig nebb tilpasset frøspising. Hos de fleste artene er kjønnene ulike og hannen kraftigst i fargene. Hele artikkelen