Buskspurvfamilien

Buskspurver er en familie i ordenen spurvefugler. Den er en av de største fuglefamiliene med omkring 320 arter. Buskspurvene har relativt kort og kraftig nebb tilpasset frøspising. Hos de fleste artene er kjønnene ulike og hannen kraftigst i fargene. De nært beslektede gruppene kardinaler og tanagarer regnes ofte til buskspurvfamilien.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Terje Laskemoen

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 26 artikler: