Politiske og økonomiske filosofer

Politisk filosofi er den delen av filosofien som undersøker politiske problemstillinger.Den politiske filosofien er opptatt av problemer og forestillinger som gjelder menneskers fellesskap i et samfunn med særlig vekt på begrepet stat samt teorier om statens oppkomst, oppgaver og maktfordeling.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Dag Einar Thorsen

Universitetet i Sørøst-Norge

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 32 artikler: