Hundefamilien

Hundefamilien er en gruppe av rovpattedyr som inkluderer ulver, rever, sjakaler, tamhunder og andre hundelignende dyr som til sammen utgjør minst 37 nålevende arter.De er utbredt over hele verden bortsett fra noen oseaniske øyer og Antarktis. De fleste medlemmene av hundefamilien er flokkdyr og kommuniserer med lukt, lyd og bevegelser.Det finnes fire arter ville hundedyr i Norge: ulv, rødrev, fjellrev og mårhund.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Eli Knispel Rueness

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Rever

Inneholder 32 artikler: