Bjørnefamilien

Bjørner, pattedyrfamilie i ordenen rovdyr. De har en stor, gjerne noe klumpet kropp, kort hale, små ører, kraftige lemmer og fem rette tær med lange klør som ikke kan trekkes inn. Under gang trår bjørnene på hele sålen. Altetende dyr; i overensstemmelse med dette er deres sagtenner små og faller ofte ut hos voksne dyr. Rovtannen er liksom de bakenforliggende tenner bredkronet og tilpasset knusing av føden. Hele artikkelen