Sjøkuer

Sjøkuer, pattedyrorden. De fire artene i ordenen er de eneste nålevende pattedyr som bare lever av plantekost og som samtidig er fullstendig tilpasset et liv i vann. De er store, klumpete dyr med kort hals og utydelig avgrenset hode. Forlemmene er omdannet til årelignende sveiver, baklemmene mangler, og halen ender i en stor, vannrett halefinne.De lever på grunt vann i elver, laguner eller ved kysten i tropiske og subtropiske områder. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Sjøkuer

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 6 artikler:

D

  1. dugong