Laurbærfamilien

Laurbærfamilien er ein plantefamilie innan klassen tofrøblada planter. Familien er samansett av omtrent 2850 artar fordelt på omlag 45 slekter. Artane i familien er tropiske og subtropiske tre og buskar som inneheld eteriske oljer. Fleire av artane vert nytta som krydderplanter. Kanel, kamfer, laurbær og avokado høyrer inn under laurbærfamilien.. Hele artikkelen