Tybastfamilien

Tysbastfamilien, tofrøbladet plantefamilie bestående av urter, busker og trær. 500 arter i 50 slekter, de fleste har seig bast, og har vært benyttet til tekstilvarer i tropene. Eneste norske art er tysbast. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Tybastfamilien

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Jostein Riiser Kristiansen

Inneholder 4 artikler:

D

  1. Daphne