Trollhasselfamilien

Trollhassel er en planteslekt i trollhasselfamilien. Den hører opprinnelig hjemme i Øst-Asia og det østlige Nord-Amerika og dyrkes som prydbusker i Norge. Slekta består av seks buskformede arter, som blomstrer sent på høsten eller svært tidlig om våren, også midtvinters i milde vintrer. Buskene har små, oftest gule blomster, og blader som ligner hassel. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Trollhasselfamilien

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Jostein Riiser Kristiansen

Inneholder 2 artikler: