Tamariskfamilien

Tamariskfamilien, tofrøbladet plantefamilie med urter, busker og små trær. 120 arter i 4 slekter i tempererte og subtropiske strøk i Europa, Asia og Afrika. Ørken-, steppe- og strandplanter med spinkle grener, små, skjellaktige blad og tokjønnede blomster. Én viltvoksende art i Norge, klåved. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Tamariskfamilien

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Jostein Riiser Kristiansen

Inneholder 4 artikler: