Søterotfamilien

Søterotfamilien, tofrøbladet plantefamilie, mest urter med motsatte blad, fire- eller femtallige blomster og kapselfrukt. 900 arter. Mange arter inneholder bitterstoffer med fysiologisk virkning. I Norge er familien representert ved slektene søte og tusengylden. Hele artikkelen