Starrfamilien

Starrfamilien er en enfrøbladet plantefamilie, med flerårige urter som ligner gress og som tidligere ofte ble kalt halvgress.Starr har uleddede, fylte, og oftest trekantede eller runde strå. Bladene er smale, ofte renneformede og er mer eller mindre kiselholdige så de er ru å føle på. Blomstene er meget enkelt bygd, uten blomsterblad og sitter sammen i aks. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Starrfamilien

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 155 artikler: