Springfrøfamilien

Springfrøfamilien, tofrøbladet plantefamilie. Ettårige urter med skjøre, saftige stengler som er så gjennomskinnelige at karstrengene kan sees utenfra. Blomstene er ensymmetriske. Begerbladene er store og sterkt farget, og ett av dem er omdannet til en lang honningspore. Kronbladene gjør seg mindre gjeldende i blomsten. Kapselfrukt sprekker eksplosjonsaktig når den berøres, og kaster frøene langt bortover. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Springfrøfamilien

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel